პერსონალის აღრიცხვის პროგრამა

თანამშრომლების დასწრების აღრიცხვისა და მართვის პროგრამა

თანამშრომელთა დასწრების სისტემა თავისი ელექტრონული მართვის სისტემით- არის საუკეთესო გადაწყვეტა ბიზნესისთვის, რომელსაც სურს გააკონტროლოს თავისი პერსონალის მოსვლა-წასვლა, ნამუშევარი საათები, ნებისმიერ დღის/თვის ჭრილში მარტივად და ხელმისაწვდომ ფასად.

თანამშრომელთა დასწრების სისტემის დახმარებით, რომელშიც თანამშრომლები აღირიცხებიან: ბარათით/კოდით, აპლიკაციით ან თითის ანბეჭდით- თქვენ შეძლებთ ამ პროცესების მართვას თქვენი სმარტფონიდანც კი.

Entry.svg
Layer_x0020_1-17.svg
exit.svg
گلدان
Device-and-Mobile2

თანამშრომელთა დასწრების პროგრამული ელექტრონული სისტემის გამოყენება

Path-475.svg
فروشگاه اینترنتی
მრავალსტრუქტურული ერთეულები

თანამშრომელთა სამუშაო დროის აღრიცხვის ონლაინ სისტემის მრავალსტრუქტურული ერთეულები

მრავალსტრუქტურული ერთეულები

რატომ, ნეთ სითის თანამშრომელთა სამუშაო დროის აღრიცხვის ონლაინ პლატფორმა/აპლიკაცია

1- თანამშრომელთა საბუღალტრო კონტროლის სისტემა არის პერსონალის სამუშაო დროის აღრიცხვის ისეთი ონლაინ პროგრამული და აპარატული პლატფორმა, მარტივი ინსტალაცია დენის წყაროს და ვაიფაის მეშვეობით და აღრიცხვის წარმოება ჩიპი/ბარათი/კოდი ან თითის ანაბეჭდის გამოყენებით.

2- შვებულების განაცხადის შესავსებად და განაცხადის დასადასტურებლად გაგზავნისას არ არის აუცილებელი კომპანიაში იმყოფებოდეთ, არამედ მარტივად შეასრულეთ აღნიშნული ოპერაცია ნებისმიერი ლოკაციიდან თქვენი სმარტფონის მეშვეობით.

3- დამსაქმებელს შეუძლია მარტივად ნახოს თავისი პერსონალის დასწრების სტატუსი თავისი სმარტფონიდან-თანამშრომელთა სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემის მეშვეობით.

Time Attendance

მყისიერი შეტყობინება

გაარკვიეთ, როდის შემოდიან და გადიან თანამშრომლები ოფისიდან ონლაინ, ნებისმიერ დროს

მარტივი მართვა

ინფორმაციის რედაქტირება და ანგარიშების მიღება აპლიკაციებისა და ვებ პანელების მეშვეობით

ذخیره اطلاعات بر فضای ابری

ყველგან, ყოველთვის

ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ლოკაციაზე გადაამოწმეთ ინფორმაციები. მარტივად წვდომა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ლოკაციიდან

ხარჯების შემცირება

აღნიშნული სისტემა ადამიანური და დროის რესურსის ხარჯვასთან ასოცირდება

თქვენი პუნქტუალური თანაშემწე ადმინისტრაციული პროცესების სამართავად.

ნეთ სითი- hr პროცესების ელექტრონული მართვა ონლაინ

ჭკვიანი ბიზნესები გვენდობიან

Untitled-2.svg

  ჩვენ გიპასუხებთ

  უახლესი თემები და სტატიები

  HR პლატფორმის საშუალებით,სრული სიზუსტის დაცვით მიიღეთ რეგულაციების მიხედვით საჭირო რეპორტები: თანამშრომლის მოსვლა-წასვლა, ნამუშევარი საათები, ნებისმიერი დღის/თვის ჭრილში, ზეგანაკვეთური სამუშაო, შვებულება, დისტანციური სამუშაო, ბიულეტენი, მივლინება და ა.შ.
  შრომის კოდექსიდან გამომდინარე საქართველოში მოქმედ ყველა დამსაქმებელს თანამშრომლების მიერ შესრულებული სამუშაო საათების ზუსტი აღრიცხვა ევალება. ელექტრონული აღრიცხვის სისტემები ამ პროცესს უფრო ამარტივებს.
  დღეს,როგორც არასდროს,ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია დროის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება.პერსონალის აღირიცხვის პროგრამა დაგეხმარებათ თქვენს კომპანიაში დროის მაქსიმალური დაზოგვით,კანომდებლობის შესაბამისად,

  კომპანიაში/ორგანიზაციაში დისციპლინის შესანარჩუნებლად დასწრების სისტემის არსებობა სავალდებულოა. დასწრების პროგრამული უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდი თანამშრომლების ნამუშევარი საათების და საჭირო რეპორტების სანახავად. აქვს უფრო მეტი უპირატესობა და ნაკლები ცდომილება, ვიდრე მატერიალური ფორმით აღრიცხვის წარმოებას.

  პროგრამული ადმინისტრირების ონლაინ სისტემის მნიშვნელოვანი უპირატესობებია: მოწყობილობის პროგრამაში ავტომატურად ასახვა სამუშაო დროის მონაცემების წამის სიზუსტით და ცდომილებების დაყვანა მინიმუმამდე. ადამიანური და დროის რესურსის დაზოგვა. თანამშრომლების ხელფასის ზუსტი და ავტომატური დაანგარიშება. პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის გაზრდა. ადმინისტრაციული პროცესების მარტივად მართვა, ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით.

  შესაძლებელია თითოეულ თანამშრომელზე მიიღოთ წინასწარ განსაზღვრული ყველა საჭირო რეპორტი დროის ნებისმიერ შუალედში: მოსვლა-წასვლის, ნამუშევარი საათების, ზეგანაკვეთურების, მივლინებების, შვებულებების, ხელფასების, გაცდენილი საათების და ა.შ შესახებ.

  ნეთ სითის პერსონალის ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა მარტივად ინტეგრირდება თქვენ მობილურ ტელეფონებშიც, ზედმეტი მოწყობილობების გარეშე და აღრიცხვის წარმოება ხდება მარტივი მეთოდით-ონლაინ.რეპორტების მიღება, სხვადასხვა ინფორმაციების მიღება/ შენახვა მარტივად. პროფილზე იდენტიფიცირებისთვის ფოტოს განთავსება, სამუშაო საათების და ცვლების განსაზღვრა., უზრუნველყოფს შვებულების მოთხოვნის შესაძლებლობას თანამშრომლის მხრიდან, ხოლო ადმინისტრატორი შეძლებს დადასტურებას ან უარყოფას. ნამუშევარი საათების ნახვა ნებისმიერი დღის/თვის ჭრილში. ნეთ სითის აღნიშნული ელექტრონული სისტემით მომსახურების მიღება შეგიძლიათ ხელმისაწვდომ ფასად შედარებით იაფად სხვა კონკურენტი პროგრამული ონლაინ პლატფორმებისგან განსხვავებით. სრულად მორგებულია მომხმარებლების ინდივიდუალურ მითხოვნებზე.